Realizowane projekty WFOŚiGW w Katowicach 2023 rok

Ochotnicza Straż Pożarna UJEJSCE zrealizowała  projekty ogłoszone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach

I.  

W ramach dofinansowania zadań w zakresie doposażenia i zapewnienia gotowości Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym (MDP) w ramach priorytetu NZ 2.1. 

https://www.wfosigw.katowice.pl/nabor-wnioskow-i-dofinansowania-zadan-w-zakresie-doposazenia-i-zapewnienia-gotowosci-mlodziezowym-druzynom-pozarniczym-mdp-w-ramach-priorytetu-nz-2-1.html

https://www.wfosigw.katowice.pl/files/styczen23/MDP_program.pdf

II.

W ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

https://www.wfosigw.katowice.pl/ogolnopolski-program-finansowania-sluzb-ratowniczych-czesc-2-dofinansowanie-zakupu-sprzetu-i-wyposazenia-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych.html

https://www.wfosigw.katowice.pl/files/luty23/Program_OSP_2.pdf

Walne zebranie

Na podstawie § 22 pkt.1 ppkt. 1) „Statutu OSP UJEJSCE” zwołuje „Nadzwyczajne Walne Zebranie członków OSP UJEJSCE” Termin – 10 października godz. 18.00 Miejsce – Siedziba OSP UJEJSCE, ul. Ujejska 87 a, 42-520 Dąbrowa Górnicza
Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji
  3. Informacja Zarządu z działalności
  4. Przedłożenie wniosków do dyskusji – Wniosek Zarządu „Projekt zmian statutu”
  5. Dyskusja nad wnioskami
  6. Podjęcie uchwał
  7. Zakończenie zebrania

Proszę o niezawodne i punktualne przybycie

Zarząd OSP UJEJSCE