Walne zebranie

Na podstawie § 22 pkt.1 ppkt. 1) „Statutu OSP UJEJSCE” zwołuje „Nadzwyczajne Walne Zebranie członków OSP UJEJSCE” Termin – 10 października godz. 18.00 Miejsce – Siedziba OSP UJEJSCE, ul. Ujejska 87 a, 42-520 Dąbrowa Górnicza
Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji
  3. Informacja Zarządu z działalności
  4. Przedłożenie wniosków do dyskusji – Wniosek Zarządu „Projekt zmian statutu”
  5. Dyskusja nad wnioskami
  6. Podjęcie uchwał
  7. Zakończenie zebrania

Proszę o niezawodne i punktualne przybycie

Zarząd OSP UJEJSCE

Pożar trawy

W dniu 23.03.2019 roku działania zastępu OSP Ujejsce polegały na ugaszeniu palącej się trawy przy ul. Aleja Zwycięstwa.